Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

Съзнание при животните - Резюме на мултидисциплинарна научна оценка, май 2017 г.

Прочети материала ТУК

 

Summary of the multidisciplinary scientific assessment-may 2017