Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

Проект на доклад на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент относно минималните стандарти за хуманно отношение към зайците, отглеждани във ферми

Прочети материала ТУК