Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

КРАСИМИРА ЗАХАРИЕВА: Технически спецификации за хармонизиран мониторинг на антимикробната резистентност при зоонозни и индикаторни бактерии от продуктивни животни и храни

Прочети материала ТУК