Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

д-р Мадлен Василева: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОПРЕДЕЛИ ВТОРИ РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СЪОБЩЕНИЕ

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОПРЕДЕЛИ ВТОРИ РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На 4.10.2019 г., след проведен публичен процес на подбор, Европейската Комисия (ЕК) определи като Референтен център на Европейския съюз (ЕС) за хуманното отношение към домашните птици и други дребни селскостопански животни консорциум, сформиран от Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation (Франция), Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Испания), Aarhus Universitet - Institut for Husdyrvidenskab (Дания) и Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (Италия).

През март 2018 г. ЕК сформира Първия референтен център на ЕС за хуманно отношение към животните, като работата му е насочена към хуманното отношение към свинете. Повече за работата му можете да намерите на електронната страница на ЕК (https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-ref-centre_en ), както и на сайта на Центъра за оценка на риска по хранителната верига:

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=450 .

Вторият референтен център за хуманно отоншение към животните има за цел да подобри прилагането на законодателството на ЕС*, приложимо за кокошки носачки, пилета за производство на месо и други малки селскостопански животни, включително тяхното транспортиране и умъртвяване.

 

Прочетете целият материал ТУК