Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

ЦОРХВ: Анализ относно риска от навлизане на територията на Р. България на Ко̀и херпесвирусна инфекция по шарана

В Eвропейския съюз (ЕС) същинското производство на риби представлява три четвърти от стойността на производството на аквакултури в ЕС . В този сектор са заети приблизително 80 000 работни места, а годишният оборот е в размер на 4 млрд. евро .
Въпреки че в ЕС се отглеждат много видове риба, само няколко формират основната част от производството на аквакултури. Най-големите производители са Франция, Обединеното кралство, Гърция, Испания и Италия, които заедно формират 77% от стойността на оборота.

Прочетете целия материал ТУК