Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: Предпазване на местните жители при прилагане на продукти за растителна защита

 

Една от главните задачи на Френската агенция по храни, околна среда, здраве и безопасност (ANSES) е предпазването на обществото, когато се прилагат продукти за растителна защита. Агенцията оценява експозицията и здравните рискове за работниците и местните жители, като част от своята работа по проучване разрешаването на продукти за пускане на пазара. Един от нейните приоритети е подобряване на знанията относно реалното влияние на пестицидите върху човешкото здраве и околната среда. Поради тази причина, агенцията участва в редица важни научни изследвания.

Оценката на продуктите за растителна защита взема пред вид експозицията на местните жители

Научната оценка на продукти за растителна защита (ПРЗ) за разрешаване на тяхното пускане на пазара, извършвана от ANSES, взема пред вид експозицията на местните жители и минувачите покрай зоните на третиране с пестициди. Това се извършва в съответствие с методологията, която е хармонизирана на Европейско ниво от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), който е отговорен за наличието на здрава и безопасна храна в Европа.

Целият материал можете да прочетете ТУК: