Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: Приложение на етерични масла за контрол на вредителите в биологичното земеделие

 

Дългосрочното прилагане на синтетични инсектициди дава резултат в акумулиране на остатъци в различни отделения на околната среда. Те имат негативен ефект върху нецелевите организми, екосистемите и човешкото здраве. Следователно, биоинсектицидите, или т.нар. “зелени пестициди” могат да послужат като алтернатива на синтетичните инсектициди в земеделието и в сектора на общественото здраве. Буди интерес възможността някои етерични масла да бъдат използвани като биоинсектициди за управление на насекомни вредители. Редица етерични масла проявяват инсектициден, фумигантен, привличащ или отблъскващ насекомите ефект, както и затрудняване на храненето, срещу широк спектър насекоми, като проявяват определена селективност по отношение на вредителите.
Етеричните масла са съвкупност от химически съединения с множество начини на действие, което усилва тяхното въздействие, поради синергизъм между отделните компоненти.

Базираните на етерични масла инсектициди са със слаба токсичност и не носят опасност за околната среда. Те са съвместими с програмите за биологичен контрол на вредителите и с химическите продукти за растителна защита.

Етеричните масла (ЕМ) са известни още като есенции и летливи масла. Те се намират в ароматните растения под формата на смес от летливи компоненти и могат да бъдат екстрахирани от тях чрез обработка с пара или водна дестилация. ЕМ съдържат стотици отделни съединения и техни смеси, които придават физичните, химичните и биологичните им характеристики. Ароматните растения могат също да бъдат екстрахирани чрез органични разтворители, но това е по-труден и комплициран процес, в сравнение с парната дестилация.

Целият материал можете да прочетете ТУК: