Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: Употребата на пестициди и здравето на почвата

 

Изграждането на здрава почва за отглеждане на култури в нея е от изключителна важност за земеделието, защото тя съхранява водните ресурси, увеличава почвеното биоразнообразие, повишава добивите от културите, укрепва устойчивостта към суша и екстремните прояви на времето, свързани с климатичните промени. За постигането на тези цели се прилагат техники като ротация на културите, намалена оран, използване на компости за поддържане на почвеното плодородие и ротационна паша за животните.

Всички тези техники имат една определена цел – намаляване употребата на химически пестициди, тъй като за земеделската наука е ясно, че пестицидите разрушават почвените биотичните съобщества.

Как пестицидите разрушават почвата?

Само една чаена лъжица от здрава почва съдържа милиони почвени микроорганизми, вкл. бактерии, гъби и други микроскопични живи организми. Тяхната роля е да свързват въглерода от въздуха; също така, те формират симбиозни връзки с корените на растенията, посредством гъбите от микоризата. Тази изградена „мрежа“ помага на растенията да достигат хранителни вещества, като азот и фосфор от почвата, в замяна на въглерод под формата на въглехидрати, които се продуцират от растенията, вследствие на процеса фотосинтеза.

Притокът на въглерод към почвата зависи от връзката между корените на растенията и почвените микроорганизми. Но токсичните пестициди могат да разрушат тази взаимовръзка.

Целият материал можете да прочетете ТУК: