Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: Фунгицидите и техният увреждащ ефект върху нецелевите организми, по-специално пчелите

 

Фунгицидите са най-съвременният инструмент за управление на болести по цветовете, листата и плодовете при редица култури навсякъде по света, особено когато не са налични сортове, с природна устойчивост към болестите, така че да не бъдат гостоприемници. Например при бадеми, костилкови плодове, грозде и други плодове и ядки, някои унищожителни болести като кафяво гниене, сачмянка, брашнеста мана, и антракноза са били управлявани чрез използването на фунгициди, когато са въвеждани за първи път в даден регион. Освен това, някои химически фунгициди, като дикарбоксимиди, бензимидазоли и фунгициди от DMIs групата , с уникален начин на действие, са били използвани в продължение на повече от 60, 40, и 30 години, респективно. Много от тези заболявания инициират свои болестни цикли, по време на цъфтежа на гостоприемника.

Така, че без използването на фунгициди за управление на болестите по цветовете и листата, развититето на тези болести ще ограничи добива от културите. Би могло да се каже, че развитието на устойчивост при гостоприемниците е най-доброто постижение за управлението на болестите; това обаче е много трудно при многогодишни дървета и лозови насаждения и изисква много години. По-нататък, характеристиките подбрани при развъждането така, че да удовлетворяват изискванията на потребителите, често дават резултат в повишена възприемчивост на културата към болести. В процеса на регистриране, всички пестициди са широкообхватно оценени по отношение на тяхната ефикасност срещу болестите и техния ефект спрямо нецелевите организми. Данните за токсичност за новите пестициди се изискват от всеки заявител и биват оценени на национално ниво от съответните регулаторни органи. Нецелевите организми, които трябва да бъдат тествани, включват преди всичко медоносните пчели, водните безгръбначни (напр. Daphnia spp.), водни растения и гръбначни животни (напр. риби, птици и бозайници). По отношение на медоносните пчели, изпитванията са насочени към определяне на нивото на острата, краткосрочна токсичност при контакт или при поглъщане от възрастните насекоми. Ако се установи, че даден фунгицид е токсичен към възрастните пчели, след това се изискват допълнителни тестове по отношение на пчелните яйца, ларви и какавиди. Ако бъде установена токсичност към нецелевите организми, след това се поставя предупредителен или забранителен етикет, за да се ограничи или забрани употребата. Понастоящем регистрираните фунгициди са дори нетоксични или са на практика нетоксични към възрастните медоносни пчели, които са изложени на изключително високи нива от фунгициди. Всички регитрирани фунгициди са били одобрени, само след като тези изисквания са били удовлетворени.

Целият материал можете да прочетете ТУК: