Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: Oценка на пестицидите: преглед и процедури

 

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) е отговорен за изготвяне на заключение по отношение на партньорската проверка (peer review) за оценката на риска за активните вещества, използвани в продуктите за растителна защита (ПРЗ) в Европейския съюз (ЕС). Всяко активно вещество (това е действащият компонент срещу неприятели и болести по растенията, който се съдържа в ПРЗ) трябва да бъде достатъчно безопасно по отношение на човешкото здраве, здравето на животните и влиянието върху околната среда. EFSA също е натоварен с оценката на риска по отношение на максималните нива на остатъци (MRL) за пестициди, които са разрешени в продукти от растителен или животински произход на пазара на ЕС.

Съществуват различни работни процеси за оценката на нови активни вещества, за промяна на условията на одобрение, за преоценка на активни вещества за подновяване на одобрението, за определяне или промяна на MRL и за базовите вещества.

Целият материал можете да прочетете ТУК: