Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: ЕФЕКТ НА ПЕСТИЦИДИТЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Пестицидите са токсични химически вещества или смес от вещества, но могат да бъдат и биологични агенти, които са преднамерено въведени в околната среда, с цел да се избегне, възпре, контролира и/или разрушава дадена популация на насекоми, плевели, гризачи, гъби или други опасни неприятели. Пестицидите действат чрез привличане и след това, унищожаване на вредителите или намаляване на тяхното въздействие. Вредителите могат най-общо да бъдат дефинирани като „растения или животни, които застрашават нашата храна, здраве и комфорт“. Употребата на пестициди се е увеличила многократно през последните десетилетия, като те се прилагат навсякъде по света, за да облекчават действието на вредителите. Тяхната употреба не се ограничава само в земеделието, те се прилагат също и в домакинствата, под формата на спрейове, отрови и прахове, за контрол на хлебарки, комари, плъхове, бълхи, кърлежи и други вредни буболечки.

Пестицидите могат да бъдат природни съединения или синтетично произведени. Те могат да принадлежат към различни класове, като основните са органохлорни, карбамати, органофосфати, пиретроиди и неоникотиноиди и към тези класове принадлежат повечето от настоящите и масово използвани пестициди. Пестицидните формулации на продуктите за растителна защита, съдържат активно вещество, паралелно с различни инертни вещества (напр. прилепители). След въвеждането им в околната среда, пестицидите се разпадат в други вещества, известни като метаболити, които могат да бъдат дори по-токсични от изходните вещества.

Пестицидите са обещаващо средство за облекчаване въздействието от вредители, но рискът свързан с тяхната употреба надминава техните полезни ефекти. Едни от най-сериозните последствия са тези, че неселективните пестициди убиват нецелевите растения и животни, паралелно с целевите; също така, с течение на времето, някои вредители развиват генетична резистентност към пестицидите.


Целият материал можете да прочетете ТУК: