Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: Пестициди–разрешаване и безопасна употреба в Европейския съюз

 

Пестицидите са вещества, които предпазват, разрушават или контролират вредни организми (вредители) или болести. Пестицидите включват продукти за растителна защита (ПРЗ), които се използват предимно в земеделския сектор и биоциди, които се използват главно за неземеделски цели. Този материал се отнася за продуктите за растителна защита.

Още в ранните етапи на отглеждане на растенията, предназначени за храна, е необходимо да бъдат защитени срещу вредители и болести. Още римляните и гърците са прилагали химически методи, за да защитават своите култури. Понастоящем е разработен широк спектър от синтетични продукти, за да се гарантира безопасен, целеви и ефективен контрол на болестите и вредителите по растенията. През последните години е нарастнал броят на пестициди с нисък риск, които са били одобрени в Европейския съюз (ЕС) в добавка към продукти с микроорганизми и други алтернативни продукти. Пестицидите (химически и нехимически) са есенциални за производството на храни. Дори в биологичното земеделие са допустими ограничен брой пестициди (несинтетични).

Активните вещества на пестицидите – под формата на химикали или микроорганизми – са основните им съставни части, които дават възможност на продукта да осъществи своето предназначение.

Пестицидите са крайният продукт, разпространен на пазара. Освен едно или повече активни вещества, пестицидите обикновено съдържат и други съставни части, които помагат да се увеличи тяхната ефикасност и да се подобри защитата на растенията, върху които те се прилагат.

Целият материал можете да прочетете ТУК: