Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: ANSES публикува резултатите от проучване относно употребата на пестициди в домовете

 

Френската агенция за храни, околна среда, здраве и безопасност (ANSES) е организирала проучване – “Pesti’home study”, за да разбере повече за това, как френското население използва пестициди, за да защити своите домове, градини и домашни любимци. Проучването предоставя ясен преглед на употребата на пестициди в домовете, заедно с условията на употреба и профил на потребителите. Това е първото голямо проучване в национален мащаб, в тази област, с над 1 500 интервюирани домакинства и идентифицирани повече от 5 400 продукта. Резултатите дават нова светлина върху реалните условия на съхранение и употреба и ще помогнат за извършване на по-добра оценка на експозицията от пестициди за населението.

Главни резултати от проучването

Пестицидите обхващат широка гама от продукти, използвани за контрол на организми, които се считат за вредни: гъбички, насекоми, акари, гризачи, плевели и т.н. Проучването Pesti’home обхваща продуктите, достъпни за обществеността: пестициди, използвани за защита на стайни и външни растения, биоциди, използвани в домовете за контрол на насекоми, гризачи, паразити и такива, обитаващи дървесината, както и анти-паразитни лечения, прилагани за хора и животни, за да убиват кърлежи, бълхи, въшки и др.

Проведеното във френската столица проучване, е включвало представителна извадка от домакинства в цялата страна. В проучването, което се основава на въпросник и опис на продуктите, съхранявани в дома, са участвали общо 1507 домакинства. От проучените домакинства, 75% са използвали пестициди поне веднъж през предишната година. Проучването Pesti’home е показало, че пестицидите са широко използвани в домовете: 75% от домакинствата са използвали поне един пестицид по време на 12 месечното проучване. Най-често използваните продукти са инсектициди: 84% от домакинствата, използващи пестициди са използвали инсектициди през годината.

Най-широко използваните инсектициди са биоциди за летящи насекоми (40% от домакинствата) и пълзящи насекоми (28%), заедно с ветеринарни третирания за паразити по домашните любимци (61%) от домакинствата, притежаващи домашни любимци). Половината от ползвателите на инсектициди са прилагали тези продукти поне 3 пъти в годината.
Следващите в списъка на най-често използваните продукти са хербицидите и продуктите, използвани за третиране на болести по външни растения. Тези продукти са използвани респективно от 22% и 25% от домакинствата с наличие на външно пространство, като градина, тераса или балкон. Половината от потребителите използват хербициди и фунгициди поне два пъти в годината. Също така, локалните репеленти, като репеленти за комари са използвани само от 12% от потребителите, но те са най-често използващите пестициди: поне 6 пъти в годината за половината от тези домакинства и повече от 25 пъти в годината за една четвърт от тези домакинства.

Три типични профила на потребителите на пестициди в домакинствата

Идентифицирани са 3 основни профила на потребители, на база вида и честотата на употреба:

- Слаби потребители, които рядко използват пестициди. Този профил обикновено касае градски домакинства в жилищни сгради, често в района на Париж.
- Усилени потребители на пестициди: домакинства, притежаващи домашен любимец, които използват ветеринарни продукти за бълхи и кърлежи, както и продукти за контрол на въшки при хората.
- Много усилени потребители на пестициди, които използват многобройни продукти за различни цели: в своите домове, градини и басейни и за да предпазят себе си от насекоми.

Целият материал можете да прочетете ТУК: