Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р Ирена Богоева: Безопасна употреба на пестицидите

 

Пестицидите са токсични за вредителите и за хората. Но е необходимо тяхната употреба да не бъде опасна за хората и животинските видове, като бъдат взети подходящи предпазни мерки. Повечето пестициди ще причинят негативен ефект, ако преднамерено или случайно бъдат погълнати, или са в контакт с кожата за продължително време. Частици от пестициди могат да бъдат погълнати с въздуха, докато са разпръсквани. Допълнителен риск е замърсяването на питейната вода, храната или почвата. Трябва да бъдат взети специални предпазни мерки по време на транспорт, съхранение и работа. Оборудването за пръскане трябва да бъде редовно почиствано и поддържано, за предотвратяване на течове. Хората, които работят с пестициди, трябва да получат правилното обучение за тяхната безопасна употреба.

Предпазни мерки

Етикет

Пестицидите трябва да бъдат опаковани и етикетирани, съгласно спецификациите на Световната здравна организация (World health organization, WHO). Етикетът трябва да бъде на английски и на местния език, и трябва да отбелязва съдържанието, инструкции за безопасност (предупреждения) и възможните мерки в случай на поглъщане или замърсяване. Пестицидите трябва винаги да бъдат съхранявани в техните оригинални контейнери. Препоръчително е да се вземат мерки за безопасност и да се носи предпазно облекло.

Съхранение и транспорт

Пестицидите трябва да бъдат съхранявани на място, което може да бъде заключвано и не е достъпно за неоторизирани лица или деца; никога не бива да се държат на място, където могат да бъдат сбъркани с храна или напитка. Да се съхраняват на сухо място, но далече от огън или директна слънчева светлина. Да не се транспортират в превозно средство, което се използва също и за транспорт на храна.

Изхвърляне

Останалата неизразходвана пестицидна суспензия може да бъде безопасно изхвърлена като се излее в специално изкопана дупка в земята или яма. Тя не трябва да бъде изхвърляна на места, където може да навлезе във вода, използвана за пиене или миене, водоеми за риба и реки. Някои инсектициди, като пиретроидите, са много токсични за рибите. За изхвърлянето им е необходимо да се изкопае дупка, поне на 100 метра от потоци, кладенци и къщи. В хълмист район дупката трябва да бъде в ниската част. В дупката се изсипва вода и в нея се заравят контейнери, кутии и бутилки, използвани за съхранение на пестициди. Дупката трябва да се затвори възможно най-бързо. Картонени, хартиени и почистени пластмасови контейнери могат да бъдат изгорени на разрешените места, далече от домовете и от източници на питейна вода. Суспензиите от пиретроиди могат да бъдат изляти върху суха земя, където те бързо се абсорбират и разграждат, без да причиняват екологичен проблем. Излишъкът може да се използва за унищожаване на насекомни вредители, като мравки и хлебарки, като се изсипе върху заразеното място (под кухненските мивки или в ъглите на дома). Развъждането на насекомите може да бъде временно намалено чрез разливане на разтвор в и около местата за размножаване. Разтвори от пиретроиди за третиране на мрежи против комари и други тъкани, могат да се използват до няколко дни след приготвянето. Разтворът може да се използва и за обработка на постелки за спане или матраци, за да се предотврати ухапване от комари чрез постелките. Трябва да се третират матраците там, където има проблеми с дървеници.

Обща хигиена

Да не се яде, пие или пуши, докато се прилагат инсектициди. Храната да се държи в плътно затворени кутии. Да се използва подходящо работно облекло при измерване, смесване или прехвърляне на инсектициди. Да не се разбъркват течни пестициди с голи ръце. Да се използва клапан за освобождаване на налягането на помпата или мека сонда за изчистване на запушвания в дюзата. Ръцете и лицето трябва да се измиват със сапун всеки път, когато се пълни помпата. Да се яде и пие само след измиване на ръцете и лицето. Необходимо е къпане или душ в края на деня.

Защитно облекло

Пръскане на закрито

Работещите с пръскачки трябва да носят покривало или блуза с дълги ръкави и панталони, шапка с широка периферия, тюрбан или други шапки и здрави обувки или ботуши. Сандалите не са подходящи. Устата и носа трябва да бъдат покрити с обикновено средство, като хартиена маска за еднократна употреба, хирургически тип перяща се маска или всяко чисто парче от памучна тъкан. Материята трябва да се подменя всеки път, когато се навлажни. Облеклото трябва да бъде от материя, която е лесна за пране и сушене. Тя трябва да покрива тялото, без да оставя отвори. При горещ и влажен климат, носенето на допълнително защитно облекло може да бъде неудобно и следователно, пестицидите трябва да бъдат прилагани през хладните часове на денонощието.

Целият материал можете да прочетете ТУК