Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Информация от участие в съвместен научен колоквиум на EFSA и токсикологично сдружение „Интегриране на доказателствата при оценка на риска“, състоял се на 25–26.10.2017 г., Лисабон, Португалия

Прочети материала ТУК