Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Ръководен документ на ЕФСА за предвиждане на концентрацията в околната среда на активни субстанции от продукти за растителна защита и трансформационни продукти от тях в почвата

Прочети материала ТУК