Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Промяна на съществуващото максимално ниво на остатъци за пириметанил (pyrimethanil) в тикви с ядлива кора

Прочети материала ТУК