Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Оценка на данните относно необходимостта от пиметрозин, като инсектицид за контролиране на сериозна опасност за здравето на растенията

Прочети материала ТУК