Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р ИРЕНА БОГОЕВА: Научна оценка на риска от пестициди в Европейския съюз (ЕС): приносът на ЕФСА

Прочети материала ТУК