Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р ИРЕНА БОГОЕВА: Доклад от научна конференция "Използване на епидемиологични проучвания при регулаторната оценка на риска от пестициди“

Прочети материала ТУК