Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р ИРЕНА БОГОЕВА: относно заседание на 50-та сесия на Комитета за пестицидни остатъци към Кодекс Алиментариус: 9 – 14 април, 2018 г., гр. Хайку, Китай

Прочети материала ТУК