Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р ИРЕНА БОГОЕВА: Как пестицидите се регулират в Европейския съюз /EFSA и оценката на активните субстанции/

Прочети материала ТУК