Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р ИРЕНА БОГОЕВА: Обществена консултация върху кумулативната оценка на група пестициди, относно техния ефект върху нервната система

Прочети материала ТУК