Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

ТАТЯНА ВЕЛИЧКОВА: Рискове и ползи от продуктите за растителна защита (ПРЗ), съдържащи неоникотиноиди, в сравнение с техните алтернативи

Прочети материала ТУК