Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р ИРЕНА БОГОЕВА: Научно становище на Европейския орган по безопасност на храните относно остатъци от пестициди в храни за бебета и малки деца

Прочети материала ТУК