Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р ИРЕНА БОГОЕВА: Доклад относно наличие на пестицидни остатъци в храните в Европейския съюз през 2016 г.

Прочети материала ТУК