Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

ИРЕНА БОГОЕВА: Преглед на съществуващите максимално допустими нива на остатъци от цифлуфенамид, съгласно Член 12 от Регламент (EC) No 396/20051

Прочети материала ТУК