Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-р ИРЕНА БОГОЕВА: Предписанието в етикета на пестицидите като мярка за управление на риска по отношение на токсичността и възможността за експозиция от активните вещества

Прочети материала ТУК