Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

Д-Р ИРЕНА БОГОЕВА: Влияние на пестицидите върху организма на бебета и малки деца. Мерки за ограничаване на възможностите за експозиция

Прочети материала ТУК