Хранителни добавки и добавки в храни

Начало

Д-Р АКСИНИЯ АНТОНОВА: Становище на ЕОБХ относно повторната оценка на сярната киселина и нейните натриеви, калиеви, калциеви и амониеви соли, използвани като добавки в храните

 

Панелът по добавки в храните и ароматизанти, добавени към храни (Панел FAF ) при Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), предостави научно становище относно оценка на безопасността на сярна киселина (Е 513) и нейните натриеви (Е 514), калиеви (Е 515), калциеви (Е 516) и амониеви (Е 517) ) соли, използвани като добавки в храните. При своята оценка Панелът FAF използва сценарий за прецизирана оценка на експозицията, при който средната експозиция варира от 0,4 mg сулфат/kg телесно тегло на ден при кърмачета до 35 mg сулфат/kg телесно тегло на ден при малки деца. При високите консуматори (95-ти персентил ), експозицията варира от 3 mg сулфат/kg телесно тегло на ден при юноши до 68 mg сулфат/kg телесно тегло на ден при малки деца.

Прочетете целият материал ТУК