Хранителни добавки и добавки в храни

Начало

Д-Р АКСИНИЯ АНТОНОВА: Позиция на ЕОБХ във връзка с извършен от ANSES преглед на рисковете, свързани с експозицията на добавката в храни титанов диоксид (E 171)

Прочети материала ТУК