Диетични продукти, хранене и алергени

Начало

д-р Аксиния Антова: RiskBenefit4EU-Партньорство за подобряване на оценката на съотношението риск/полза в рамките на ЕС, използвайки холистичен подход

 

RiskBenefit4EU –Partnering to strengthen Risk-Benefit Assessment within the EU using a holistic approach

RiskBenefit4EU е проект за трансфер на знания, финансиран от Европейския орган за безопасност на храните (EОБХ), за подобряване на оценката на съотношението риск/полза в рамките на Европейския съюз (ЕС), използвайки холистичен (цялостен) подход. При реализацията на този проект участва мултидисциплинарен екип от експерти от Португалия, Дания и Франция. Целта на проекта беше на ниво ЕС да се подобри оценката на съотношението риск/ползи (RBA) относно консумацията на храни, като разглежданите сфери са токсикологията, микробиологията и храненето. За целите на проекта е изпълнена програма за изграждане на капацитет, включваща три основни дейности: теоретично обучение, обхващащо концепциите на RBA; практическо обучение, в което тези концепции се прилагат към даден казус, използвайки познати методи и инструменти и научни мисии за осигуряване на специализирано обучение в специфични области на RBA. Разработената стратегия за RBA е приложена към казус, фокусиран върху RBA на консумацията на зърнени продукти от португалски малки деца. Чрез проекта RiskBenefit4EU се цели постигане на сътрудничество между експерти в различни дисциплини и подготвяне на нови екипи за извършване на RBA за храни.

Оценка на съотношението риск – полза при храните в ЕС

Хранителният режим на хората освен ползи, може да носи и потенциални рискове за здравето на потребителите. Следователно е важно да се вземат под внимание както ползите, така и рисковете, които могат да възникнат вследствие на храненето. Консумацията на един хранителен продукт или на един хранителен компонент може да води до едновременно възникване, както на благоприятни, така и на неблагоприятни последици за човешкото здраве. Оценката на цялостното въздействие на храните и начините на хранене е от интерес за компетентните власти, които разработват политиките в областта на храните и храненето, предоставят съвети за потребителите и на бизнес-операторите и разработват нови хранителни продукти. Оценката на съотношението риск-полза (RBA), като сравнително нова дисциплина, възнамерява да оцени чрез структуриран подход ползите и рисковете, свързани с експозицията (или липсата на експозиция) на определена храна, хранителен компонент или диета и да ги интегрира в съпоставими мерки. През последните години бяха проведени редица европейски проекти в рамките на RBA за храните. Тези проекти включваха разработването на методи и рамки за тази оценка и доведоха до значителен напредък в областта на оценката на риска и ползите. Някои предизвикателства не само останаха, но се появиха и нови, като въвеждането на пълни интердисциплинарни подходи, разглеждащи хранителните, микробиологични и химични компоненти, както и използването на вероятностни подходи.

Целият материал можете да прочетете ТУК: