Диетични продукти, хранене и алергени

Начало

д-р Аксиния Антонова: Хранителни вещества (витамини и минерали), допринасящи за нормалната функция на имунната система, за които са разрешени здравни претенции

 

1. Въведение:

Балансираното и пълноценно хранене е от първостепенна важност за живия организъм, тъй като, чрез храненето индивидът си осигурява адекватни количества различни хранителни вещества, за поддържане на неговото здраве и благополучие. Протеините, въглехидратите, мазнините, витамините, минералите и водата са основните хранителни вещества. Всяко хранително вещество има определена функция в живия организъм. Количеството на всяко отделно хранително вещество, необходимо за поддържане здравето на индивида, се обуславя от индивидуалните нужди, като тези нужди варират в зависимост от възрастта и пола, а също и от други важни фактори, като ниво на физическа активност, физиологичен статус, хранителни навици и генетичен произход.

Широка гама от тези вещества, като витамини и минерали, фибри и „пробиотични“ бактерии са показали благоприятен хранителен или физиологичен ефект, и консумацията на храни, съдържащи такива компоненти може да има положителен ефект върху функциите на различни органи и системи.

Във връзка със зачестилите напоследък прояви на вирусни инфекции и особено световната пандемия на COVID-19/Coronavirus, която засегна и Р. България, възникват много въпроси по отношение на това, как храненето, храните, хранителните добавки и техните компоненти, като витамини и минерали, биха могли да подобрят функцията на имунната система и съответно да защитят човешкия организъм от неблагоприятните прояви на инфекцията.

Има много хранителни вещества, които участват в нормалното функциониране на имунната система, но според диетолозите от British Dietetic Association (BDA), няма конкретна храна или хранителна добавка, която да „засили“ имунната система и, която да ни предпази от инфектиране с COVID-19/Coronavirus. Най-доброто средство, което би обезпечило нормалното функциониране на имунната система е поддържането на балансиран и здравословен хранителен режим, в който да бъдат включени витамините и минералите, оптимизиращи нейната функция. Такива хранителни вещества са микроелементите мед, желязо, селен, цинк и витамините A, B6, B12, С, D и фолат.

По отношение на въздействието на тези хранителни вещества върху имунната система, Европейската комисия (EК) разрешава ползването на здравни претенции в съответствие с Регламент (ЕО) № 1924/2006 и следователно, препаратите или храните, които ги съдържат, могат да се рекламират и етикетират, като продукти, „допринасящи за нормалната функция на имунната система“. Ползването на здравната претенция, че дадена храна е източник на витамини и/или минерали, може да се направи единствено в случаите, когато съдържанието на съответното хранително вещество съответства на изискванията на законодателството (Регламент (ЕС) № 432/2012 ).

Хранителните компоненти: мед, желязо, селен, цинк, Витамин А, Витамин В12, Витамин В6, Витамин С, фолат и Витамин D, са вписани в регистъра на ЕК с одобрените здравни претенции, като допринасящи за нормалната функция на имунната система: https://ec.europa.eu/food/safety

 

Какво представляват здравните претенции?

Здравни претенции са твърденията, използвани върху етикетите на храните и при маркетинга или рекламата, относно ползите за здравето на хората, в резултат от консумацията на дадена храна или на някои нейни компоненти, като витамини и минерали, фибри и „пробиотични“ бактерии.

Веществото, което е предмет на претенция трябва да присъства в крайния продукт в съответните количества, за да бъде постигнат обявеният хранителен или физиологичен ефект. Характеристиките на хранителните вещества се основават на научните познания за храненето и връзката му със здравето.

Целият материал можете да прочетете ТУК: