Диетични продукти, хранене и алергени

Начало

Георги Балджиев: Щурци като нова храна за предлагане на пазара на ЕС

 

 

Консумацията на насекоми от хората е широкоразпространен исторически и географски феномен със сериозни традиции, предимно в страните от континента Азия. Използването на ядливи насекоми варира значително в зависимост от местните предпочитания, социокултурни фактори и географския регион (фиг. 1). Известно е, че насекомите са значим и пълноценен източник на протеини, витамини и минерали от органичен произход. Високият репродуктивен капацитет на тези насекоми (голям брой поколения както по отношение на численост, така и за единица време), в комбинация с ниската степен на използване на естествени ресурси (земя и вода) и фуражи за тяхното отглеждане ги прави изключително важна алтернатива на месото от селскостопанските животни, на фона на нарастващите нужди в световен мащаб от пълноценни храни. Именно поради тази причина, Организацията към ООН по прехрана и земеделие (FAO) сериозно разглежда ентомофагията (консумацията на насекоми) като част от решаването на глобалния проблем за осигуряване на храни, особено във времена, когато човечеството е изправено пред лицето на продоволствените проблеми, свързани с бързо нарастващото население на планетата.

 

 

 

Целият материал можете да прочетете ТУК