Диетични продукти, хранене и алергени

Начало

Георги Балджиев: Списък със заявените нови храни за разрешение от страна на Европейската комисия за пускане на пазара в Европейския съюз

 

Настоящият документ съдържа обобщение на заявленията, подадени по смисъла на чл. 10, параграф 1 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 2015/2283

 

 

 

С влизането в сила на Регламент (ЕС) № 2015/2283, от 1 януари 2018 г. в Европейския съюз (ЕС) се прилага централизирана разрешителна процедура по отношение пускането на пазара на нови храни . Процедурата изисква всеки стопански субект, който желае да произвежда и търгува с нови храни на територията на ЕС да подаде заявление пред Европейската комисия (ЕК) за разрешение за пускане на пазара на нова храна. Според изискванията, при необходимост се извършва оценка за безопасност за консумация от хората от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ).

Оценката на риска е процес, който завършва с публикуване на научно становище на ЕОБХ. На следващата фигура е представена последователността от стъпките, които е необходимо да се предприемат при предвидено пускане на пазара на нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283.


Целият материал можете да прочетете ТУК