Диетични продукти, хранене и алергени

Начало

Георги Балджиев: Безопасността на изсушени цели клетки на Euglena gracilis, като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283

 

„Информация за научно становище на Европейския орган по безопасност на храните относно безопасността на изсушени цели клетки на Euglena gracilis, като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283“

 

На 20 декември 2018 г., компанията Kemin Foods L.C. подава заявление до Европейската комисия (ЕК), в съответствие с чл. 10 от Регламент (ЕС) 2015/2283, за разрешаване пускането на пазара на ЕС като нова храна на изсушени цели клетки на Euglena gracilis. В тази връзка, ЕК отправя искане към Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) да предостави научно становище относно безопасността на новата храна. През м. май 2020 г., Панелът по хранене, нови храни и хранителни алергени (NDA) към ЕОБХ публикува своето научно становище, съгласно изискванията на чл. 11 от Регламент (ЕС) 2015/2283 и чл. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2469 . Оценката на безопасността е основана на данни, предоставени в заявлението и на допълнителна информация, изискана от заявителя от страна на ЕОБХ.

Euglena gracilis е широкоразпространено едноклетъчно микроводорасло, често срещано в сладководни водоеми, богати на хранителни вещества. Характерното за видовете от род Euglena е, че те могат да се хранят както автотрофно (както зелените растения – чрез фотосинтеза), така и хетеротрофно, приемайки органични вещества от околната среда (включително смесено – т.нар. миксотрофно хранене).

Новата храна представлява ферментирала изсушена биомаса от микроводораслото E. gracilis, като основната съставка в нея (повече от 50 % от масата) е полизахаридът бета-глюкан. Това е комплексно въглехидратно съединение, съставено от 100% глюкоза с подобна структура на нишестето. Протеините в новата храна съставляват между 17.8 и 23.2%, а мазнините – между 6.1 и 9.8%, при влажност на получената биомаса между 3.0 и 5.1% и пепелно съдържание под 10%.
Заявителят предлага новата храна да се използва в хранителни добавки, в храни, предназначени за пълен заместител на дневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и като съставка в редица хранителни продукти. Предложената от заявителя целева група е население като цяло, с изключение на случаите, когато новата храна от E. gracilis се влага в хранителни добавки и в храни, предназначени за пълен заместител на дневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, когато целевата група се предвижда да бъде населението като цяло над 12-месечна възраст.

По отношение на историята на източника на новата храна, заявителят е идентифицирал редица хранителни добавки, които съдържат E. gracilis и се продават в САЩ, Китай и Япония. Оказва се, че тези продукти имат най-висок пазарен дял в Азия и по-специално в Япония. Препоръчваният прием на изсушена E. gracilis с хранителни добавки е около 500 mg на ден. Според информацията на заявителя, E. gracilis също се предлага като съставка в редица храни (напр. еугленови блокчета, еугленов пудинг, еугленови смутита, юфка/нудли с прибавена Euglena и др.).

По отношение на историята на употреба на новата храна, в САЩ консумацията на храни с E. gracilis включва хлебни изделия и различни печива, зърнени продукти, аналози на млечни продукти, преработени плодови сокове и заготовки за супи при препоръчана употреба от 500 mg на порция.

От 2019 г., E. gracilis е със статут на квалифицирана презумпция за безопасност (QPS-status) с предназначение за производствени цели, включително хранителни продукти, съдържащи микроводорасловата биомаса (при приемането на този статут е взета предвид традиционната консумация на вида в състава на различни храни в Япония). Въз основа на предоставената от заявителя информация, по време на производствения процес не се очаква да останат интактни (живи) клетки на E. gracilis, тъй като се прилага двустепенна технология на температурно инактивиране на клетките съответно при 44оС и над 100оС. За някои видове от род Euglena е известно, че синтезират токсични за човека вторични метаболити (например еугленофицин). За E. gracilis заявителят е предоставил сертификат от анализи на различни партиди от предложената нова храна, при които съдържанието на еугленофицин е под долната граница на откриване (LOD < 0.1 pg/g).

По отношение на употребата на новата храна като хранителна добавка, заявителят предлага максимален дневен прием, съответно от 100 mg на ден за малки деца от 12 до 35 месеца; 150 mg на ден за деца от 3 до 9 години; 225 mg на ден за подрастващи и 375 mg на ден за възрастни хора.

Целият материал можете да прочетете ТУК