Диетични продукти, хранене и алергени

Начало

Георги Балджиев: Безопасност на масло от Schizochytrium sp. като нова храна, използвана в храни за кърмачета и преходни храни, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283

 

По искане на Европейската комисия, Панелът по хранене, нови храни и алергени (NDA) към Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ/EFSA) е изготвил становище относно безопасността на маслото от Schizochytrium sp. при разширяване на употребата му, като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283. Оценката на безопасността на новата храна се основава на данни, предоставени в първоначалното заявление и предоставената от заявителя (компанията Progress Biotech bv) допълнителна информация по искане на ЕОБХ. Освен това е взета предвид и информацията, предоставена от Панела на ЕОБХ по биологични опасности. Заявителят е предложил разширяване на употребата на новата храна като съставка в храните за кърмачета и преходните храни. Следователно, целевата група са кърмачета и малки деца.

Маслото от микроводорасли Schizochytrium sp. е разрешено за консумация в съответствие с отменения Регламент (ЕО) № 258/971 като нова храна с различни приложения, изброени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 . По отношение на историята на употреба в ЕС, масла от Schizochytrium sp. се предлагат на пазара на ЕС от 2003 г. В списъка на Съюза понастоящем има четири различни вписвания, отнасящи се до богати на докозахексаенова киселина (DHA) масла от Schizochytrium sp. Новата храна представлява масло – смес от триглицериди, съдържащи полиненаситени мастни киселини (PUFA), в които DHA представлява повече от 40% от общото съдържание на мастни киселини. Маслото се изолира от микроводораслите чрез механична екстракция, предшествана от изсушаване на водораслова биомаса.

 

За получаване на маслото е използван щам WZU477 от вида Schizochytrium limacinum (syn. Aurantiochytrium limacinum), който е получен от изгнили в морската вода листа на мангрова дървесна растителност. Видовата принадлежност на микроводораслото е доказана чрез генетичен анализ на участъците от ДНК, кодиращи 18S рибозомна РНК и морфологични характеристики в резултат на електронномикроскопско изследване на цели клетки.

Целият материал можете да прочетете ТУК