Диетични продукти, хранене и алергени

Начало

Резюме на научно становище на EFSA относно безопасността на продукта 1-метилникотинамид хлорид (1-methylnicotinamide chloride (1-MNA), като нова храна в контекста на Регламент (ЕО) № 258/97

Прочети материал ТУК