Диетични продукти, хранене и алергени

Начало

Николай Спасов: Анализ на данните, получени от системата за известяване за храни и фуражи (RASFF), касаещи наличието на пестицидни остатъци за периода 01 юли – 30 септември, 2019 год.

Общият брой нотификации за периода е 63, като от тях 59 са в категория „храни“, а 4 в категория „фуражи“ (Фиг.1). В 36 от общия брой нотификации, рискът е определен като „сериозен“, а в 26 е неопределен. В 1 от случаите рискът не е сериозен. Информациите за насочване на вниманието са 16, нотификациите за недопуснат внос са 36, предупредителните нотификации са 6, а информациите за последващи действия са 5.

В категория храни, най-многобройни са нотификациите, касаещи „плодове и зеленчуци“общо 47, в някои от нотификациите се съобщава за наличие на повече от едно активно вещество.

 

Прочетете целия материал ТУК