Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

д-р Марина Загорова: Предимства на храненето на животни с фуражи, подложени на ферментация

 

УВОД
Най-популярен метод за консервиране на фуражни суровини за продължителен период от време е сушенето при естествени условия или в сушилни инсталации.

Друг, не по-малко прилаган способ, е подлагането им на ферментация – спонтанна или под въздействието на силажиращи агенти – микроорганизми или ензими.

При спонтанна ферментация, наличните по повърхността на суровините лактобацили довеждат въглехидратите в субстрата до млечна киселина. Силажиране е възможно и при фуражи, в които влагата е намалена (‘t Mannetje, 1999).
Хората са установили качествата на подобни продукти и прилагат този начин на консервиране от хилядолетия. Намерени са доказателства за използване на ферментирали продукти преди 1500-2000 г. пр. н.е. – находки на подобни продукти са открити при археологични разкопки в Египет.

Първи писмени данни за употреба на ферментирали продукти са намерени във Франция, датират от 1877 г. До XIX век, това е бил най-често практикуваният начин за съхраняване на фуражи в Европа и в Северна Америка.
От 50-те и 60-те години на XX век, когато отглеждането на животни за храни става все по-интензивно, тази практика е претърпяла известни подобрения и се прилага с успех в Нидерландия, Белгия, Германия и Дания, които съхраняват повече от 90% от фуражите под формата на силаж. Ферментативният процес, може да бъде симулиран чрез добавяне към фуражи на млечна киселина.

Целият материал можете да прочетете ТУК: