Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: ЕОБХ - Безопасност на хексаметилентетрамин при свине, птици, говеда, овце, кози, зайци и коне

 

Наименование на добавката: Hexamethylene tetramine
Синоними: methenamine/ hexamine/ urotropin
Химична формула – хетероциклично органично съединение – (CH2)6N4

Характеристики: бяло кристално вещество, силно разтворимо във вода и в други полярни разтворители. Сублимира под вакуум, при температура 280°C.
Приложение, извън употребата във фуражи: използва се при синтез на други химични съединения – пластмаси, фармацевтицни средства, добавки при производство на гуми.

Целият материал можете да прочетете ТУК: