Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: БЕЗОПАСНОСТ И ЕФИКАСНОСТ НА L-CYSTINE, КАТО ФУРАЖНА ДОБАВКА ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ

 

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - EFSA

 

РЕЗЮМЕ

Във връзка с искане от Европейската комисия, панелът FEEDAP (за добавки и продукти или субстанции за употреба във фуражи) на EFSA (Европейски орган по безопасност на храните) е изготвил научно становище относно безопасност и ефикасност на L-cystine, продуциран от генетично модифицирания микроорганизъм (GMMO) Рantoea ananatis strain NITE BP‐02525. Продуктът е получен в резултат на ферментация. Заявление за разрешаването му за употреба като фуражна добавка за всички видове животни е подадено от Ajinomoto Animal Nutrition Europe.

Съгласно принципите за категоризиране на фуражни добавки, субстанцията L-cystine принадлежи към:

1. Категория: хранителни добавки; функционална група: аминокиселини, техните соли и аналози; и към
2. Категория: сензорни добавки; функционална група: ароматизиращи съединения.

Заявителят предлага добавката да бъде прилагана чрез влагане във фураж или чрез водата за пиене на животните.

В техническото досие, заявителят не посочва максимално препоръчително количество за влагане на L-cystine във фуражи или вода, когато се касае за употреба на аминокиселината като хранителна фуражна добавка, тъй като количеството на влагане на следва да бъде балансирано спрямо съдържанието на другите сярасъдържащи аминокиселини в дажбата на животните. При това трябва да бъдат отчетени специфични особености на вида животни за които е предназначен фуражът, възрастта и физиологичното им състояние.

Затова, количество на влагане е определено за същата добавка, но в качеството й на овкусяващ агент: препоръчителни концентрации: 25 mg/kg пълоценен фураж. Тази концентрация е значително по-ниска от тази, която би задоволила хранителните потребности на животните, поради което не са поставени условия за балансиране на дажбата спрямо останалите компоненти в нея. L-Сystine е чувствителен на условията на средата в сложния стомах на преживни животни. Поради това, с оглед достигане степен на ефикасност, каквато субстанцията притежава при непреживни животни, се изисква специална защита на субстанцията, поради това че условията на средата в сложния стомах на преживните животни води до промени в структурата на добавката и я прави неефикасна.

 Целият материал можете да прочетете ТУК: