Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: Безопасност и ефикасност на етерично масло, смола и тинктура от Zingiber officinale Roscoe, когато са приложени като сензорна добавка във фуражи за всички видове животни

 

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

 

РЕЗЮМЕ.

По искане от Европейската комисия, Панелът за добавки и продукти или вещества, използвани във фуражи (FEEDAP) на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ/EFSA) е изготвил научно становище за безопасност и ефикасност на етерично масло, „смола“ /балсам и тинктура от джинджифил – Zingiber officinale Roscoe, за употребата им като сензорни добавки във фуражи за всички видове животни.

Панелът на FEEDAP заключава, че разглежданите ТРИ ДОБАВКИ са безопасни за целевите видове животни при нива на употреба, както следва:

(i) етерично масло от джинджифил – в максимално предложеното ниво на употреба от 80 mg / kg за бозаещи телета (в млекозаместител) и 20 mg / kg пълноценен фураж (или 20 mg / L вода за пиене) при всички останали видове животни;

(ii) джинджифилова смола/балсам, в максимално предложените концентрации от 20 mg / kg пълноценен фураж за риба, овце, кози и коне и 1 mg / kg за домашни любимци. За останалите видове животни изчислената максимална безопасна концентрация на добавка във фуражи е по-ниска от предложеното ниво на употреба и варира от 5 mg / kg пълноценен фураж за пилета за угояване до 21 mg / kg за телета;

(iii) джинджифилова тинктура в максимално предложените концентрации от 1,6 ml / kg пълноценен фураж за коне и 0,26 ml / kg за кучета. За домашни птици изчислената максимална безопасна доза варира между 0,2 и 0,3 mg / L вода за пиене.

Няма очакване, продуктите да окажат вредно въздейстсвие за консуматори на продукти от животински произход, когато добавките са вложени във фуражи без надвишаване на максималната безопасна концентрация при хранене на животни.

Добавките се разглеждат като дразнители за кожата, очите и дихателните пътища, и като сенсибилизатори на кожата. Не се очаква употребата на добавки във фуражите да представлява риск за околната среда. Тъй като джинджифилът и неговите препарати са известни като ароматизанти в храни, а ЕОБХ е изготвял становища за същата употреба за употреба като добавки в храни, Панелът FEEDAP смята, че не е необходимо допълнително доказване на ефикасност.


Целият материал можете да прочетете ТУК: