Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-Р МАРИНА ЗАГОРОВА: НАУЧНО СТАНОВИЩЕ НА ЕОБХ: Безопасност и ефикасност на proequo® (lactobacillus plantarum dsm 11520) като фуражна добавка за коне

РЕЗЮМЕ

След искане от Европейската комисия, Панелът за добавки и продукти или вещества, предназначени за употреба при хранене на животни (FEEDAP) е представил научно становище за безопасност и ефикасност на ProEquo®, като фуражна добавка за коне. Предложената за разрешаване добавка представлява щам на Lactobacillus plantarum, за употреба като зоотехническа добавка – за стабилизиране на чревната флора.

В представената от заявителя документация липсва доказателство за извършено идентифициране на бактериалния щам, поради което при оценката към него не може да бъде приложена квалифицирана презумпция за безопасност (QPS). При тези обстоятелства, научна оценка за безопасност е невъзможна, освен ако не са налице проучвания в подкрепа на безопасността на щама при целеви животни, за консуматора и за околната среда, което условие не е изпълнено.

Предоставеното изпитване за поносимост не е било разгледано от Панела FEEDAP поради факта, че е проведено при условия, които не съответстват дори на минималните изисквания към дизайна на опитите и начина на представянето им. Не са били предоставени и допълнителни проучвания или данни за останалите аспекти на безопасността.

Следователно, при липса на данни, панелът FEEDAP не е бил в състояние да направи заключение относно безопасността на ProEquo® за целевите животни, консуматорите на животински продукти, добити от животни, хранени с добавката, както и за околната среда.

ProEquo® трябва да се приема за респираторен сенсибилизатор. При липса на данни, Панелът FEEDAP не може да направи заключение относно потенциала на субстанцията да дразни кожата и очите или да оцени въздействието й като дермален сенсибилизатор. Панелът FEEDAP не е в състояние да направи заключение относно ефикасността на ProEquo® за коне.

 

Целият материал можете да прочетете ТУК