Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-Р МАРИНА ЗАГОРОВА: НАУЧНО СТАНОВИЩЕ НА ЕОБХ: Безопасност и ефикасност на Montmorillonite‐Illite (Fimix 1g557) за всички видове животни

РЕЗЮМЕ

След искане от Европейската комисия, Панелът за добавки и продукти или вещества, предназначени за употреба при хранене на животни (FEEDAP), е представил научно становище за безопасност и ефикасност на montmorillonite‐illite (FIMIX 1g557) за всички видове животни.

През 2014 г. Панелът FEEDAP е приел становище относно безопасност, а през 2015 г. и за ефикасност на добавката. Понастоящем, добавката montmorillonite‐illite (FIMIX 1g557) е разрешена за употреба във фуражи при всички видове животни като противослепващ агент, като има изискване за минимално и максимално съдържание от 20 000 mg/kg. Заявителят предлага добавката да се влага в премикси и допълващи фуражи при всички видове и категории животни, с минимална концентрация 20 000 mg/kg премикс и 10 000 mg/kg допълващ фураж.

Панелът FEEDAP е счел, че видът на предложената промяна (намаляване на нивото на влагане във фуражи), не променя заключенията от предходната оценка за безопасност при целеви видове животни, за консуматорите, потребителите и околната среда. Montmorillonite‐illite (FIMIX 1g557) е ефикасен като средство против слепване в премикси за всички видове животни, при ниво на влагане от 20 000 mg/kg премикс и в допълващ фураж при нива от 10 000 mg/kg. Когато премиксите или допълващите фуражи са вложени в пълноценни фуражи, концентрацията на montmorillonite‐illite (FIMIX 1g557) варира от 50 до 100 mg/kg пълноценен фураж за домашни птици, съответно и при останалите видове животни.

Няма представени доказателства, че противослепващият ефект на добавката се запазва при тези концентрации в пълноценни фуражи.

Поради липса на необходимите данни, Панелът FEEDAP не е в състояние да изкаже мнение за ефикасност на добавката в посочените концентрации, когато е вложена в пълноценен фураж.

 

Целият материал можете да прочетете ТУК