Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-Р МАРИНА ЗАГОРОВА: НАУЧНО СТАНОВИЩЕ НА ЕОБХ: Безопасност и ефикасност на BioWorma® (Duddingtonia flagrans NCIMB 30336) като фуражна добавка за животни на паша

РЕЗЮМЕ

След искане от Европейската комисия (ЕС), Панелът за добавки и продукти или вещества, предназначени за употреба при хранене на животни (FEEDAP), е представил научно становище за безопасност и ефикасност на BioWorma® (Duddingtonia flagrans NCIMB 30336), като зоотехническа фуражна добавка за животни, които излизат  на паша.

Duddingtonia flagrans принадлежи към група гъбички, наречени нематофаги/ такива, които „се хранят“ с нематоди[1]. Първоначално ги „улавят“ в лепкава мрежа от хифи, навлизат в тях и ги унищожават, тъй като ги използват като субстрат, върху който се намножават и развиват.

Добавката съдържа гъбички от посочения вид, под формата на хламидоспори и е предназначена за контрол на патогенни нематоди на пасищата, което намалява заразяването или реинфектирането на животните.

Панелът FEEDAP не е направил заключение относно безопасността за целевите видове, поради липса на данни. Тъй като не е възможно да се изключи наличието на вторични метаболити (различни от флагранони), получени по време на ферментацията, и потенциалното им пренасяне в животински продукти, безопасността за потребителите не може да бъде оценена. Панелът FEEDAP заключава, че добавката не е дразнеща за кожата и очите, но е дразнител за дихателните пътища и се приема за респираторен сенсибилизатор. Не е възможен извод за потенциала на добавката да действа като сенсибилизираща кожата.

Тъй като D. Flagrans е естествен обитател на почвата и е широко разпространен в световен мащаб, Панелът приема, че употребата на добавката не представлява риск за околната среда при предложените условия за употреба. Прилаганият щам намалява броя на паразитните нематоди на пасището, когато се прилага в препоръчаната норма от 3 × 104 хламидоспори/kg телесна маса за ден.

 

[1]В природата съществуват около 160 подобни видове гъбички.

 

Целият материал можете да прочетете ТУК