Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-Р МАРИНА ЗАГОРОВА: НАУЧНО СТАНОВИЩЕ НА ЕОБХ: Безопасност и ефикасност за всички видове животни на шест съединения, производни на целулоза

РЕЗЮМЕ

След искане от Европейската комисия (ЕК), Европейският орган за безопасност на храните (EFSA / ЕОБХ), чрез Панела за добавки и продукти или вещества, предназначени за употреба при хранене на животни (FEEDAP), е публикувал шест отделни научни становища за безопасност и ефикасност на: sodium carboxymethyl cellulose; microcrystalline cellulose; methyl cellulose; hydroxypropyl methyl cellulose; hydroxypropyl cellulose; ethyl cellulose. За шестте субстанции Панелът FEEDAP е направил идентични общи заключения:

  • субстанциите са предложени като фуражни добавки за всички видове животни, с предназначение за употреба като технологични добавки и попадат в една или повече от следващите функционални групи: емулгатори, стабилизатори, сгъстители, желиращи агенти и свързващи вещества, в премикси и фуражи (предназначението на конкретна субстанция е посочено където са описани характеристиките на всяка от тях);
  • за нито едно от съединенията няма определено минимално и максимално препоръчително ниво на влагане;
  • субстанциите не са коректно идентифицирани и характеризирани според изискванията към фуражни добавки, поради което не е била възможна оценка на евентуални токсични онечиствания – остатъци, получени в резултат от производствения процес;
  • шестте посочени по-горе добавки ще бъдат произвеждани, като показателите отговарят на спецификации, каквито се съблюдават за аналогични добавки в храни;
  • въпросните субстанции се приемат като безопасни за всички видове животни;
  • когато са вложени при хранене на животни, добавките са безопасни за консуматорите;
  • поради липса на данни, панелът FEEDAP не е бил в състояние да направи заключение относно безопасността за потребителите;
  • добавките се смятат за безопасни за околната среда;
  • изброените субстанции се приемат като ефикасни според предложената от заявителя употреба при хранене за всички видове животни.

 

Целият материал можете да прочетете ТУК