Контакти

Начало

адрес: гр. София, п.к. 1618, бул. Цар Борис III” № 136, ет. 11

интернет страница: corhv.government.bg  

електронна поща: corhv@mzh.government.bg

тел: +359 2 427 3056

   

 

Връзки с обществеността

В. Евтимова

тел: +359 882 469 407

електронна поща: VEvtimova@mzh.government.bg

 

Административно обслужване

деловодство:  гр. София, бул. Цар Борис III” № 136, ет. 11, стая 5

работно време: понеделник - петък, 9.00 - 17.30 ч.

тел: +359 2 426 0551

електронна поща: corhv@mzh.government.bg

 

 

 

Банкова сметка:

ОББ, клон Тунджа

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG13UBBS88883127198101

БУЛСТАТ: 176040048

МОЛ: Койчо Коев

 

Работно време

понеделник: 09:00-17:30; 

вторник: 09:00-17:30; 

сряда: 09:00-17:30; 

четвъртък: 09:00-17:30; 

петък: 09:00-17:30;