Контакти

Начало

Лиляна Пенева

Директор на Дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти“

тел: + 359 884 729 646

E-mail: LPeneva@mzh.government.bg