Галерия

Начало

Засилване на партньорството между Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Хърватската аг

14-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ,,Устойчива наука за безопасна храна‘‘

13-та научна конференция „Наука в условията на COVID-19“

12-та научна конференция „Климатичните промени – глобална заплаха за хранителната верига“

„Принципи на докладване на данни за зоонози, АМР и хранителни токсикоинфекции в България за 2018 г.

11-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАУКАТА – ОТ ВЪЗМОЖНОСТ КЪМ ДЕЙСТВИЕ“

Учени и експерти от цял свят се събраха на научна конференция от 18 до 21.09 2018г. в Парма, Италия

Двойният стандарт при храните в европейския съюз – да сложим проблема на масата - 30.04.18 г.

Конференция, организирана от Българска национална асоциация на производителите на шафран -26.04.18

10-ТА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „10 години наука за храните в услуга на потребителите“